od: 2011-01-03
suma odsłon: 636698
ostatnia edycja treści:
2024-07-02 11:32:02

Sposób załatwiania spraw

Obsługa pacjentów następuje w poszczególnych komórkach organizacyjnych w wyznaczonych godzinach. O sposobie załatwiania spraw informują poszczególne Rejestracje oraz Sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, zlokalizowany przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 (tel./fax 56 658-16-18).

Załatwianie spraw administracyjnych następuje zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Zasady postępowania administracyjnego określa i reguluje Instrukcja Kancelaryjna WOMP oraz Instrukcja Archiwalna.
Całą korespondencję przyjmuje Sekretariat WOMP i rejestruje w dzienniku kancelaryjnym. Następnie, według dyspozycji Dyrektora, przekazuje poszczególnym stanowiskom, komórkom bądź jednostkom organizacyjnym.
Za terminowe załatwianie spraw odpowiedzialni są poszczególni kierownicy oraz pracownicy, według swoich zakresów czynności.

 

 

utworzono: 2011-01-19 09:16 przez: Krystyna Kurkowska
wyedytowano: 2011-08-08 10:48 przez: Piotr Szarszewski 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 6208
repozytorium zmian
drukuj  
Copyright © 2024 WOMP Toruń