od: 2011-01-03
suma odsłon: 630068
ostatnia edycja treści:
2024-05-14 13:17:19

Instrukcja obsługi

Funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr.10 poz. 68).

         Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to serwis internetowy przeznaczony do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci zunifikowanego systemu stron internetowych. Dostęp do informacji publicznych zawartych w BIP jest możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą URL - http://www.bip.gov.pl, według spisu podmiotów lub menu przedmiotowego albo poprzez strony podmiotowe BIP. Informacje publiczne zawarte w BIP udostępnia się odwiedzającym BIP przez całą dobę bez przerwy. W przypadku wystąpienia awarii, brak dostępności strony głównej BIP dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 8 godzin. Brak dostępności strony podmiotowej BIP dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 24 godziny.
 
Ekran, na którym prezentowane są treści zawarte w Biuletynie, został podzielony na następujące cztery obszary:
1.  Nagłówek ekranu zawierający logo BIP oraz logo i nazwę jednostki.
2.  Pionowe menu umieszczone z lewej strony ekranu.
3.  Główne okno ekranu umieszczone z prawej strony menu.
4.  Stopkę zawierającą informacje o dacie ostatniej aktualizacji oraz łącznej liczbie odsłon wszystkich podstron Biuletynu.
 
W celu łatwego odszukania potrzebnych informacji po lewej stronie ekranu umieszczone zostało menu podzielone na grupy tematyczne. Wybranie dowolnej pozycji tego menu następuje poprzez jednokrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki. Wybrana pozycja menu zostaje podświetlona kolorem błękitnym, a odpowiadająca jej informacja pojawia się w głównym oknie, z prawej strony menu.
 
Dodatkowo Biuletyn został wyposażony w moduł przeszukiwania, ułatwiający odnalezienie dowolnego słowa lub frazy w opublikowanych tekstach. W celu dotarcia do dokumentów zawierających szukane słowo należy wpisać je w puste pole umieszczone pod menu, a następnie kliknąć myszką na znajdujący się po prawej stronie tego pola przycisk z napisem 'Szukaj'.
 
Rezultaty wyszukiwania prezentowane są w głównym oknie, po prawej stronie menu, w postaci listy tytułów dokumentów zawierających poszukiwane słowo lub frazę. Przeglądanie treści wyszukanych dokumentów możliwe jest po kliknięciu na tytuł wybranego dokumentu.
 
W Biuletynie Informacji Publicznej mogą być prezentowane dwa główne rodzaje dokumentów: teksty samodzielne oraz listy powiązanych tematycznie aktualności tworzących jeden wątek.
 
Każdy publikowany w biuletynie tekst jest automatycznie uzupełniany dodatkowymi informacjami określającymi:
1. Autora tekstu.
2. Osobę, która tekst opublikowała.
3. Datę opracowania tekstu.
4. Datę i godzinę pierwszej publikacji.
5. Datę i godzinę ostatniej modyfikacji.
6. Liczbę odsłon dokumentu od dnia pierwszej publikacji.
 
Te dodatkowe informacje wyświetlane są w dolnej części głównego okna ekranu, pod właściwym tekstem publikowanego dokumentu.
Treść prezentowana na ekranie może zostać wydrukowana na drukarce podłączonej do komputera, na którym przeglądany jest BIP. W celu sporządzenia wydruku wystarczy kliknąć na ikonę drukarki umieszczoną pod prezentowanym tekstem, z prawej strony głównego okna. Po jej kliknięciu na ekranie zostanie wyświetlone nowe okno, zawierające tekst przygotowany do druku. W stopce drukowanego tekstu automatycznie zostanie umieszczona data sporządzenia wydruku.
utworzono: 2011-01-19 10:14 przez: Krystyna Kurkowska
wyedytowano: 2011-08-08 10:34 przez: Piotr Szarszewski 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 5243
repozytorium zmian
drukuj  
Copyright © 2024 WOMP Toruń