od: 2011-01-03
suma odsłon: 636465
ostatnia edycja treści:
2024-07-02 11:32:02

Nieudostępnione w BIP

Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż informacje publiczne będące w posiadaniu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, a nie publikowane na stronach Biuletynu, będą udostępniane tylko i wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej (zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001r. - Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198).

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie WOMP Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, tel. (56) 658-16-18.
 
 
 
 
 
Udostępnienie na wniosek następuje nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

 

utworzono: 2011-01-19 10:15 przez: Krystyna Kurkowska
wyedytowano: 2011-08-08 10:51 przez: Piotr Szarszewski 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 5454
repozytorium zmian
drukuj  
Copyright © 2024 WOMP Toruń