od: 2011-01-03
suma odsłon: 624184
ostatnia edycja treści:
2024-04-10 09:33:02

Skargi i wnioski

Sposób wnoszenia skarg i wniosków

W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu skargi i wnioski dotyczące jego działalności można wnieść:

  • pocztą elektroniczną na adres: womp@womp.torun.pl
  • pisemnie - do Kierownika Przychodni, Dyrektora Ośrodka bądź do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu, Plac Teatralny 7,
  • ustnie do protokołu - do Kierownika Przychodni lub Dyrektora Ośrodka. Przyjmujacy zgłoszenie skargi sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi - tryb postępowania

Skargi, które wpływają do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, są dokładnie analizowane. Jeśli skarga wpływa do Kierownika Przychodni, zawiadamia on o tym fakcie Dyrektora Ośrodka. Na wszystkie skargi wnoszone pisemnie udzielane są odpowiedzi również w formie pisemnej. W odpowiedzi przedstawia się najbardziej korzystny dla pacjenta sposób załatwienia sygnalizowanej w skardze sprawy. W przypadku skargi bezzasadnej w odpowiedzi udziela się informacji o przyczynie braku zasadności skargi lub informuje, że dany problem wykracza poza kompetencje Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.

 

utworzono: 2011-01-19 09:17 przez: Krystyna Kurkowska
wyedytowano: 2022-11-18 10:40 przez: Dariusz Kuc 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 5932
repozytorium zmian
drukuj  
Copyright © 2024 WOMP Toruń