od: 2011-01-03
suma odsłon: 501419
ostatnia edycja treści:
2022-09-13 14:12:54

Skargi i wnioski

Sposób wnoszenia skarg i wniosków

W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu skargi i wnioski dotyczące jego działalności można wnieść:

  • osobiście - do Kierownika Przychodni lub Dyrektora Ośrodka,
  • telefonicznie - do Kierownika Przychodni lub Dyrektora Ośrodka,
  • pisemnie - do Kierownika Przychodni, Dyrektora Ośrodka bądź do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2

Skargi - tryb postępowania

Skargi, które wpływają do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, są dokładnie analizowane. Jeśli skarga wpływa do Kierownika Przychodni, zawiadamia on o tym fakcie Dyrektora Ośrodka. Na wszystkie skargi wnoszone pisemnie udzielane są odpowiedzi również w formie pisemnej. W odpowiedzi przedstawia się najbardziej korzystny dla pacjenta sposób załatwienia sygnalizowanej w skardze sprawy. W przypadku skargi bezzasadnej w odpowiedzi udziela się informacji o przyczynie braku zasadności skargi lub informuje, że dany problem wykracza poza kompetencje Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.

 

utworzono: 2011-01-19 09:17 przez: Krystyna Kurkowska
wyedytowano: 2011-08-08 10:50 przez: Piotr Szarszewski 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 4496
repozytorium zmian
drukuj  
Copyright © 2022 WOMP Toruń