od: 2011-01-03
suma odsłon: 427320
ostatnia edycja treści:
2021-07-16 20:31:55

Dyrekcja

 

p.o. DYREKTORA
 WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU
mgr Dariusz Kuc
tel/fax (56) 658-16-18
e-mail: womp@womp.torun.pl
 
 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik zwany Dyrektorem.
 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
 4. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podstawa prawna: § 8. Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.
 
Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:
 
 1. Z-cy Dyrektora - -------------------------
 2. Naczelnej Pielęgniarki - mgr Teresy Domańskiej
 3. Kierowników jednostek organizacyjnych:
Podstawa prawna: § 9. Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.
 
Dyrektor realizuje zadania w zakresie:
 
 1. Reprezentacji jednostki na zewnątrz wobec innych urzędów administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych i politycznych, podmiotów gospodarczych i innych jednostek.
 2. Organizacji Ośrodka oraz zwierzchnictwa służbowego:
 • ustala regulaminy obowiązujące w Ośrodku,
 • wydaje zarządzenia wewnętrzne,
 • wyznacza komórkę odpowiedzialną za realizację zadań,
 • nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy,
 • określa wynagrodzenia,
 • nadzoruje fundusz socjalny,
 • kieruje na szkolenia pracowników Ośrodka.
 1. Kierowania bieżącymi sprawami Ośrodka.

 

utworzono: 2011-01-19 08:23 przez: Krystyna Kurkowska
wyedytowano: 2019-09-02 10:24 przez: Dariusz Kuc 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 8502
repozytorium zmian
drukuj  
Copyright © 2021 WOMP Toruń