od: 2011-01-03
suma odsłon: 637025
ostatnia edycja treści:
2024-07-02 11:32:02

Przedmiot działalności

 

Cel działania:
 
Podstawowym celem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu jest sprawowanie nadzoru merytorycznego oraz kontroli nad jakością badań profilaktycznych wykonywanych w podstawowych jednostkach służby medycyny pracy, a także prowadzenie szeroko rozumianej ochrony zdrowia i inicjowanie działań zapobiegających szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych mających związek z warunkami i charakterem pracy. Ośrodek prowadzi również szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy, będących w jego rejestrach. Ośrodek jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy w dziedzinie medycyny pracy. Jest instytucją orzeczniczo-odwoławczą II stopnia w zakresie odwołań od orzeczeń wydanych do celów określonych w Kodeksie Pracy. Ponadto Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu realizuje świadczenia w zakresie badań profilaktycznych dla wszystkich grup zawodowych. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewnia opiekę lekarza rodzinnego oraz lekarzy specjalistów, a także prowadzi działalność rehabilitacyjną i diagnostyczną.
 
Obszar działania obejmuje:
 
  • miasto Toruń,
  • powiaty:
-   toruński,
-   grudziądzki,
-   brodnicki,
-   chełmiński,
-   wąbrzeski,
-   golubsko-dobrzyński
 
  • obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
utworzono: 2011-01-19 09:15 przez: Krystyna Kurkowska
wyedytowano: 2011-08-08 10:45 przez: Piotr Szarszewski 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 5391
repozytorium zmian
drukuj  
Copyright © 2024 WOMP Toruń