od: 2011-01-03
suma odsłon: 630066
ostatnia edycja treści:
2024-05-14 13:17:19
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Dane teleadresowe
data akcji: 2020-05-13 11:41:50
wykonał: Dariusz Kuc
typ akcji: Edycja akapitu artykułu

 

Stanowisko/Dział
Imię i nazwisko
ADMINISTRACJA
Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67
 
p.o. Dyrektora WOMP                                                                   mgr Dariusz Kuc
(56) 658-16-18
Z-ca Dyrektora WOMP

56) 658-16-18                       

Naczelna Pielęgniarka                                                                     mgr Teresa Domańska  (56) 658-35-63
Główny Księgowy                                                                            mgr Emilia Sęk
(56) 658-35-37
Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień i Eksploatacji
(56) 658-35-39
Inspektor Ochrony Danych Osobowych                                          mgr  Szymon  Siemiankowski
(56)  658-35-39
Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych i Marketingu
 (56) 658-35-49
Sekretariat
  (56) 658-16-18 
Archiwium Zakładowe
(56) 658-35-64
 archiwum@womp.torun.pl
Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia (56) 658-35-61
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia

(56) 658-35-61

Dział Ekonomiczno-Finansowy
(56) 658-16-19
Radca Prawny

(56) 658-16-18

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością (56) 658-35-64
PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY
Toruń,  Szosa Bydgoska 46  

Sprawy administracyjne - kontakt:                      przychodniamedycynypracy@womp.torun.pl
Zamawianie recept, usługa medyczna                  Recepty.pmp@womp.torun.pl
Kierownik Przychodni Medycyny Pracy                                        lek. Paweł Talarek
(56) 654-25-39
Kierownik Działu Konsultacyjno - Odwoławczego              lek.Renata Bratz-Szymańska   (56) 654-25-39
Rejestracja 

(56) 654-25-39                                                                                                    (56) 651-84-33

Poradnia Medycyny Pracy
(56) 654-25-39
Poradnia Neurologiczna

(56) 654-25-39             tel.kom.517-083-321

Poradnia Okulistyczna dla potrzeb medycyny pracy
(56) 654-25-39 
Poradnia Dermatologiczna

(56) 654-25-39             tel.kom. 517-083-321

Poradnia Otolaryngologiczna
 (56) 654-25-39        tel.kom.517-083-321
 
 
Pracownia EKG
 (56) 654-25-39
Pracownia Psychologii Pracy
(56) 654-25-39
Poradnia Chorób Zawodowych
 (56) 654-26-42 

PRACOWNIA USG Przychodnia Lekarska ul. Bydgoska 76

Pracownia USG
(56) 622-80-19
 
Punkty Pobrań Materiału Biologicznego 
 
Przychodnia Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46 
 
Przychodnia Lekarska ul.Bydgoska 76
 
Pobieranie materiału odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku
od 7.15 do 9.00 
 
PRZYCHODNIA LEKARSKA
Toruń, ul. Bydgoska 76  
 
Sprawy administracyjne - kontakt:                         przychodnialekarska@womp.torun.pl
Zamawianie recept, usługi medyczne:                     Recepty.pl@womp.torun.pl
 
Kierownik Przychodni                                                                     lek. Ewa Giełdon
(56) 658-30-48
Pielęgniarka Koordynująca                                                       mgr Katarzyna Osmałek
(56) 622-80-19
Rejestracja Ogólna

(56) 622-80-19
(56) 658-30-49                                                                                          tel.kom.517-083-342 POZ                                                                             tel.kom. 517-083-365 SPEC

Rejestracja do Lekarza Pediatry i Poradni Medycyny Sportowej 
(56) 657-55-22
Poradnia Lekarza POZ
lek. Ewa Giełdon
 
lek. Elżbieta Zdrójkowska-Rosochowicz
 
lek. Natalia Teleżyńska                                                               lek.Grażyna Szamkołowicz
(56) 622-80-19

 
Poradnia Kardiologiczna ul. Bydgoska 76
lek. Grzegorz Pietrzkowicz
 
lek. Ewa Pawełczyk
 
lek. Andżelika Hoffmann
 
lek. Wojciech Wietrzyński
 
 (56) 622-80-19
Położna środowiskowa (56) 622-80-19 
Poradnia Medycyny Sportowej                                                     lek. Ewa Mikołajczak-Grobelska                                                   lek. Paweł Torbicki
(56) 657-55-22                                                                                                 (56) 622-80-19
Pielęgniarka Poradni Sportowej
(56) 622-80-19
Poradnia Medycyny Pracy
(56) 658-30-48
Rejestracja Medycyny Pracy
(56) 622-80-19

Przychodnia Rehabilitacyjna

Toruń, ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67

Poradnia Rehabilitacyjna                                              lek.Barbata Bata (56) 658-35-62
Kierownik Pracowni                                                                mgr Teresa Rudyk  (56) 658-35-62

Kinezyterapia

(56) 657-05-45
Fizykoterapia
  (56) 658-35-62

 

 

 

utworzono: 2011-01-07 10:32 przez: admin
wyedytowano: 2020-05-13 11:31 przez: Dariusz Kuc 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 44953
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu
Copyright © 2024 WOMP Toruń