od: 2011-01-03
suma odsłon: 630084
ostatnia edycja treści:
2024-05-14 13:17:19
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Dyrekcja
data akcji: 2019-06-03 16:33:30
wykonał: Dariusz Kuc
typ akcji: Edycja akapitu artykułu

 

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU
lek. Donata Wilińska
tel/fax (56) 658-16-18
e-mail: womp@womp.torun.pl
 
 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik zwany Dyrektorem.
 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
 4. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podstawa prawna: § 8. Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.
 
Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:
 
 1. Z-cy Dyrektora - mgr Dariusza Kuc
 2. Naczelnej Pielęgniarki - mgr Teresy Domańskiej
 3. Kierowników jednostek organizacyjnych:
 • Kierownika Przychodni Medycyny Pracy  - lek. Paweł Talarek
  tel. (56) 654-25-39, e-mail:
  pmp2@womp.torun.pl,
 • Kierownika Działu Konsultacyjno-Odwoławczego - lek. Renata Bratz - Szymańska
  tel. (56) 654-25-39, e-mail:
  pmp3@womp.torun.pl,
 • Kierownika Przychodni Lekarskiej - lek. Ewa Giełdon
  tel. (56) 622-80-19, e-mail:
  apl@womp.torun.pl,
Podstawa prawna: § 9. Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.
 
Dyrektor realizuje zadania w zakresie:
 
 1. Reprezentacji jednostki na zewnątrz wobec innych urzędów administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych i politycznych, podmiotów gospodarczych i innych jednostek.
 2. Organizacji Ośrodka oraz zwierzchnictwa służbowego:
 • ustala regulaminy obowiązujące w Ośrodku,
 • wydaje zarządzenia wewnętrzne,
 • wyznacza komórkę odpowiedzialną za realizację zadań,
 • nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy,
 • określa wynagrodzenia,
 • nadzoruje fundusz socjalny,
 • kieruje na szkolenia pracowników Ośrodka.
 1. Kierowania bieżącymi sprawami Ośrodka.

 

utworzono: 2011-01-19 08:23 przez: Krystyna Kurkowska
wyedytowano: 2018-12-30 20:59 przez: Dariusz Kuc 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 6416
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu
Copyright © 2024 WOMP Toruń