od: 2011-01-03
suma odsłon: 630147
ostatnia edycja treści:
2024-05-29 08:11:47
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Dane teleadresowe
data akcji: 2018-12-20 21:59:47
wykonał: Dariusz Kuc
typ akcji: Edycja akapitu artykułu

 

Stanowisko/Dział
Imię i nazwisko
Telefon
ADMINISTRACJA, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67
Dyrektor WOMP
lek. Donata Wilińska
(56) 658-16-18
Z-ca Dyrektora WOMP    
Naczelna Pielęgniarka mgr Teresa Domańska  (56) 658-35-63
Główny Księgowy mgr Emilia Sęk (56) 658-35-37
Kierownik Działu Administracji, Infrastruktury, Eksploatacji  i Techniki
mgr Dariusz Kuc
(56) 658-35-39
Inspektor Ochrony Danych Osobowych mgr Szymon Siemiankowski
               (56) 658-35-64
Kierownik Samodzielnej Sekcji Spraw Pracowniczych         i Marketingu
mgr Piotr Szarszewski
 (56) 658-35-49
Sekretariat
mgr Barbara Świerkowska
(56) 658-16-18
Dział Administracji, Infrastruktury, Eksploatacji i Techniki
Archiwista
mgr Szymon Siemiankowski
(56) 658-35-64
Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia mgr Izabela Górska -Jędrzejewska (56) 658-35-61
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
mgr Bogumiła Piątkowska
mgr Krystyna Kurkowska
(56) 658-35-61
Dział Ekonomiczno-Finansowy
mgr Joanna Sosnowska
Marta Małek
(56) 658-16-19
Radca Prawny
mgr Maria Masternak 
(56) 658-35-39
PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY Szosa Bydgoska 46
Kierownik Przychodni Medycyny Pracy 
lek. Paweł Talarek
(56) 654-25-39
Kierownik Działu Konsultacyjno - Odwoławczego   lek.Renata Bratz-Szymańska                     (56) 654-25-39
Pielęgniarka Koordynująca
Mariola Szreder
(56) 654-25-39
 Pielęgniarka Koordynująca Elżbieta Pacała                   (56) 654-25-39
Rejestracja 
mgr Ewa Mordzińska
mgr Barbara Bojanowska 
Anna Boniecka
Agnieszka Żurawska
(56) 654-25-39
Poradnia Medycyny Pracy
lek. Izabela Cąbrowska-Kojm
lek. Ewa Trzaska
lek. Katarzyna Piłat-Żary
lek. Anna Kucharzewska
lek. Karol Hilmantel
lek. Paweł Talarek
lek. Andrzej Szydłowski
lek. Jan Rzepecki
 
(56) 654-25-39
Poradnia Neurologiczna
lek. Izabela Misiak-Boike
lek. Ryszard Bryndal
(56) 654-25-39
Poradnia Okulistyczna
lek. Katarzyna Pawłowska
lek. Hanna Kostrzewa-Korzeniowska
(56) 654-25-39
Pielęgniarka Poradni Okulistycznej
Daniela Baranowska
(56) 654-25-39
Poradnia Otolaryngologiczna
dr n. med. Agnieszka Garstecka
lek. Marianna Janeczek
lek.Alicja Modrzewska-Piotrowska
lek. Jan Kurnikowski
(56) 654-25-39
Pielęgniarka Poradni Otolaryngologicznej Elżbieta Sławińska          Krystyna Kuśnierz
              (56) 654-25-39
Pracownia EKG
 
(56) 654-25-39
Pracownia Psychologiczna
mgr Joanna Majewska
mgr Lidia Szlągiewicz
dr n.społ. Katarzyna Śliwińska
(56) 654-25-39
Pielęgniarki Służby Medycyny Pracy
Krystyna Kuśnierz
Elżbieta Sobczak
mgr Wioletta Król
Anna Byszewska
Mirosława Michałek
Henryka Staszewska
Anna Lewandowska 
(56) 654-25-39
Gabinet Chorób Zawodowych
 lek.Katarzyna Kurkowska
(56) 654-26-42 
Poradnia Alergologiczna
lek. Anna Gradowska                           lek. Maria Gradowska
                (56) 654-25-39
Poradnia Endokrynologiczna
lek. Ahmed Tantush                 (56) 654-25-39
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
lek. Maria Dankowska-Jarmuszewska                 (56) 654-25-39
Położna środowiskowa
Alicja Majewska
( 56) 654-25-39
PRACOWNIA USG   
Pracownia USG
lek. Katarzyna Horodyńska-Rączka
lek. Katarzyna Jaworska
lek. Agnieszka Wyrowińska
lek. Tomasz Przybylski
 
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE, ul. M.Skłodowskiej-Curie 61/67
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Kierownik
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
mgr Joanna Leszczyńska
(56) 659-85-76
Diagnosta laboratoryjny
mgr Anna Katarzyna Sadowska
mgr Ewa Powałowska
(56) 659-85-76
St. technik analityki medycznej
Katarzyna Woźny
mgr Ewa Bojanowska
(56) 659-85-76
Akademicka PRZYCHODNIA LEKARSKA, ul. Gagarina 39
 
Kierownik Przychodni
lek. Ewa Giełdon
(56) 622-80-19
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Monika Ziółkowska
(56) 622-80-19
Rejestracja Ogólna

mgr Emilia Macieja
mgr Ewelina Jankowska
mgr Ewelina Demska
mgr Violetta Jenny-Poźniak
Ewa Kurzawska
(56) 622-80-19
517-083-342 POZ
517-083-365 SPEC

Poradnia Ogólna Lekarza POZ
 
Z dniem 21.12.2018 r. została przeniesiona do Przychodni Lekarskiej przy ul.Bydgoskiej 76
W dniu 21.12.2018 r. w Akademickiej Przychodni Lekarskiej przy ul.Gagarina 39 gabinet lekarza POZ będzie czynny dodatkowo do godz.14.00  
lek. Jolanta Ryszkiewicz-Janik
lek. Ewa Giełdon
lek. Elżbieta Zdrójkowska-Rosochowicz
lek. Ryszard Bydowski
lek. Piotr Fijałkowski
lek. Adam Zgliński
lek. Natalia Teleżyńska
lek. Wiktor Teleżyński
(56) 622-80-19
Pielęgniarki POZ
Katarzyna Gawrońska
Elżbieta Domachowska
Anna Olszewska
Elżbieta Sławińska
Wanda Węgiełek
Teresa Kmieć
(56) 622-80-19
Poradnia Dziecięca Lekarza POZ
 
Z dniem 21.12.2018 r. została przeniesiona do Przychodni Lekarskiej przy ul.Bydgoskiej 76
lek. Janina Szampan
lek. Aleksander Teleżyński
(56) 622-80-19
Poradnia Kardiologiczna ul. Bydgoska 76
Z dniem 17.12.2018 r. została przeniesiona do Przychodni Lekarskiej przy ul.Bydgoskiej 76
lek. Grzegorz Pietrzkowicz
lek. Wojciech Plutowski
lek. Tomasz Traczyk
lek. Andżelika Hoffmann
           (56) 622-80-19
Pielęgniarki Poradni Kardiologicznej
Anna Olszewska 
mgr Jolanta Bukowiecka
 
Położna środowiskowa Alicja Majewska  
Poradnia Dermatologiczna
Z dniem 17.12.2018 r. została przeniesiona do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46
lek. Halina Borzym-Mazurkiewicz
lek. Anna Slinko
(56) 654-25-39
Poradnia Rehabilitacyjna
-
-
Poradnia Geriatryczna
lek. Tomasz Sacha
 -
Poradnia Zdrowia Psychicznego
psycholog dr Veronika Filar
psycholog dr n.społ.Katarzyna Śliwińska
(56) 654-25-39
Poradnia Psychologiczna
psycholog dr Veronika Filar
(56) 654-25-39
Poradnia Medycyny Sportowej
Z dniem 21.12.2018 r. zostanie przeniesiona do Przychodni Lekarskiej przy ul.Bydgoskiej 76
lek. Anna Gradowska
lek. Paweł Torbicki

Pielęgniarka Poradni Sportowej
Joanna Nowak

Poradnia Medycyny Pracy
Z dniem 21.12.2018 r. został przeniesiona do Przychodni Lekarskiej przy ul.Bydgoskiej 76
lek. Ewa Giełdon
(56) 622-80-19
Rejestracja Medycyny Pracy
Pielęgniarka Służby Medycyny Pracy
Elżbieta Domachowska
(56) 622-80-19
Statystyka Medyczna
-  
-
PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
lek. Andrzej Kojtka
PRACOWNIA ZAMKNIĘTA
Starszy technik RTG
Krystyna Malinowska
PRACOWNIA ZAMKNIĘTA
PRACOWNIA FIZJOTERAPII, ul.Gagarina 39
( z dniem 19.12.2018 r. została przeniesiona na ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67 )
Fizjoterapeuta
Bożena Neumann
Grazyna Hobler-Giecewicz
mgr Anna Piaskowska
(56) 658-35-62
 
PRACOWNIA FIZJOTERAPII, ul.M.SkłODOWSKIEJ-CURIE 61/67
Kierownik Pracowni mgr Teresa Rudyk (56) 658-35-62

Kinezyterapia

-
(56) 657-05-45
Fizykoterapia
mgr Katarzyna Calewska
mgr Magdalena Ulatowska
mgr Anna Piaskowska
mgr Daniel Kowalski
Małgorzata Krawczyk-Misiura   Bożena Neumann               Grażyna Hobler - Giecewicz
(56) 658-35-62

 

 

 

utworzono: 2011-01-07 10:32 przez: admin
wyedytowano: 2018-12-18 21:41 przez: Dariusz Kuc 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 36436
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu
Copyright © 2024 WOMP Toruń