od: 2011-01-03
suma odsłon: 636710
ostatnia edycja treści:
2024-07-02 11:32:02
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Dane teleadresowe
data akcji: 2017-08-05 18:16:46
wykonał: Piotr Szarszewski
typ akcji: Edycja akapitu artykułu

 

Stanowisko/Dział
Imię i nazwisko
Telefon
ADMINISTRACJA, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67
p.o. Dyrektora WOMP
lek. Paweł Talarek
(56) 658-16-18
Naczelna Pielęgniarka mgr Teresa Domańska  (56) 658-35-64
Główna Księgowa mgr Danuta Wańska (56) 658-35-37
Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
mgr Krystyna Kurkowska
(56) 658-35-39
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
mgr Bogumiła Piątkowska
mgr Jolanta Bukowiecka
mgr Dominika Kisielewska
(56) 658-35-61
Kierownik Samodzielnej Sekcji Spraw Pracowniczych i Marketingu
mgr Piotr Szarszewski
 (56) 658-35-49
Kierownik Działu Administracji, Infrastruktury, Eksploatacji i Techniki
mgr Dariusz Kuc
(56) 657-05-47
Dział Administracji, Infrastruktury, Eksploatacji i Techniki
Sekretariat
Ewa Kurzawska
(56) 658-16-18
Dział Administracji, Infrastruktury, Eksploatacji i Techniki
Archiwista
mgr Szymon Siemiankowski
-
 
 
 
Dział Ekonomiczno-Finansowy
Starszy specjalista
Ewa Kurzawska
(56) 658-16-18
Dział Ekonomiczno-Finansowy
Renisława Urbańska
Marta Małek
(56) 658-16-19
Radca Prawny
mgr Maria Masternak 
(56) 657-05-47
PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY NR 1, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67
Kierownik Przychodni
lek. Anna Gradowska
(56) 659-85-76
Pielęgniarka Koordynująca
Jadwiga Grudzińska
(56) 659-85-76
Poradnia Medycyny Pracy
lek. Anna Gradowska
(56) 659-85-76
Pielęgniarki Służby Medycyny Pracy
Jadwiga Grudzińska
mgr Teresa Domańska
(56) 659-85-76
Poradnia Ogólna Lekarza POZ
lek. Anna Gradowska
(56) 659-85-76
Pielęgniarka środowiskowa
Jadwiga Grudzińska
(56) 659-85-76
Pracownia EKG i Badań Wysiłkowych
lek. Grzegorz Pietrzkowicz
(56) 659-85-76
Poradnia Medycyny Sportowej
lek. Anna Gradowska
lek. Paweł Torbicki
(56) 659-85-76
PRACOWNIA FIZJOTERAPII
Kierownik Pracowni
mgr Teresa Rudyk
(56) 658-35-62
Młodszy asystent
mgr Katarzyna Calewska
mgr Anna Piaskowska
mgr Magdalena Ulatowska
(56) 658-35-62
PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY NR 2, ul. Bydgoska 76
Kierownik Przychodni
lek. Maciej Kopystecki 
(56) 622-80-19
Pielęgniarka Koordynująca
Mariola Szreder
(56) 622-80-19
Rejestracja NFZ
Anna Boniecka
(56) 657-55-22
Rejestracja Medycyny Pracy
mgr Ewa Mordzińska
Anna Boniecka
(56) 622-80-19
(56) 655-41-28
Poradnia Medycyny Pracy
lek. Halina Piwowarczyk-Małkowska
lek. Izabela Cąbrowska-Kojm
lek. Karol Hilmantel
lek. Ewa Trzaska
lek. Maciej Kopystecki
lek. Katarzyna Piłat-Żary
lek. Anna Kucharzewska
(56) 622-80-19
Poradnia Dla Kierowców i Pracowników Ochrony Mienia
lek. Maciej Kopystecki
(56) 622-80-19
Poradnia Ogólna Lekarza POZ
lek. Ewa Trzaska
lek. Maciej Kopystecki
(56) 657-55-22
Poradnia Neurologiczna
lek. Izabela Misiak-Boike
lek. Ryszard Bryndal
(56) 622-80-19
Poradnia Okulistyczna
lek. Halina Burchacińska
lek. Katarzyna Pawłowska
lek. Hanna Kostrzewa-Korzeniowska
(56) 622-80-19
Pielęgniarka Poradni Okulistycznej
Daniela Baranowska
(56) 622-80-19
Poradnia Otolaryngologiczna
dr n. med. Agnieszka Garstecka
lek. Marianna Janeczek
lek. Jan Kurnikowski
(56) 622-80-19
Pracownia EKG
Teresa Kmieć
(56) 622-80-19
Pracownia Psychologiczna
mgr Joanna Majewska
mgr Lidia Szlągiewicz
dr Katarzyna Śliwińska
(56) 622-80-19
Pielęgniarki Służby Medycyny Pracy
Anna Byszewska
Mirosława Michałek
Henryka Staszewska
Anna Lewandowska 
(56) 658-12-32
 
(56) 657-55-23
PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY NR 3, Szosa Bydgoska 46
Kierownik Przychodni
lek. Renata Bratz-Szymańska
(56) 654-25-39
Pielęgniarka Koordynująca
Elżbieta Pacała
(56) 654-25-39
Rejestracja
mgr Marcelina Sobczak-Jusiel
mgr Klaudia Okonek
Sławomira Minge
(56) 654-25-39
(56) 651-84-33
Poradnia Chorób Zawodowych z Działem Konsultacyjnym
lek. Katarzyna Kurkowska
(56) 654-26-42
Poradnia Medycyny Pracy
lek. Renata Bratz-Szymańska
lek. Ryszard Bydowski
(56) 654-25-39
Poradnia Dla Kierowców
lek. Renata Bratz-Szymańska
(56) 654-25-39
Poradnia Ogólna Lekarza POZ
lek. Renata Bratz-Szymańska
lek. Ryszard Bydowski
(56) 654-25-39
Poradnia Dla Młodocianych
lek. Paweł Talarek 
(56) 654-25-39
Poradnia Alergologiczna
lek. Maria Gradowska
lek. Anna Gradowska
(56) 654-25-39
Poradnia Endokrynologiczna
lek. Ahmed Tantush
(56) 654-25-39
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
lek. Maria Dankowska-Jarmuszewska
(56) 651-84-59
Położna środowiskowa
Alicja Majewska
(56) 651-84-59
Poradnia Neurologiczna
lek. Izabela Misiak-Boike
lek. Ryszard Bryndal
(56) 654-25-39
Poradnia Okulistyczna
lek. Katarzyna Pawłowska
lek. Wiesław Pieniążek
(56) 654-25-39
Poradnia Otolaryngologiczna
dr n. med. Barbara Wróbel 
lek. Marianna Janeczek
lek. Jan Kurnikowski
(56) 654-25-39
Pielęgniarka Poradni Otolaryngologicznej
Krystyna Kuśnierz
 
Poradnia Chorób Zakaźnych do celów orzeczniczych
lek. Janina Szampan
(56) 654-25-39
Pracownia EEG
Elżbieta Sobczak
(56) 654-25-39
Pielęgniarki Służby Medycyny Pracy
Bozena Makadońska
Krystyna Kuśnierz
Elżbieta Sobczak
mgr Katarzyna Osmałek
(56) 654-25-39
PRACOWNIA USG   
Pracownia USG
lek. Katarzyna Horodyńska-Rączka
lek. Marek Nowicki
lek. Katarzyna Jaworska
lek. Agnieszka Wyrowińska
lek. Tomasz Przybylski
 
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE, Szosa Bydgoska 46
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Kierownik
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
mgr Joanna Leszczyńska
(56) 651-84-58
Diagnosta laboratoryjny
mgr Anna Katarzyna Sadowska
mgr Ewa Powałowska
(56) 651-84-58
St. technik analityki medycznej
Katarzyna Woźny
mgr Ewa Bojanowska
(56) 651-84-58
AKADEMICKA PRZYCHODNIA LEKARSKA, ul. Gagarina 39
Kierownik Przychodni
lek. Ewa Giełdon
(56) 611-43-47
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Wioletta Król
(56) 611-47-94
Rejestracja Ogólna
mgr Barbara Bojanowska
Emilia Macieja
Elżbieta Żurawska
mgr Michał Regiel
(56) 654-20-20
(56) 611-46-58
517-083-342 POZ
517-083-365 SPEC
(56) 611-20-97 fax
Poradnia Ogólna Lekarza POZ
lek. Jolanta Ryszkiewicz-Janik
lek. Ewa Giełdon
lek. Elżbieta Zdrójkowska-Rosochowicz
lek. Waldemar Bata
lek. Łukasz Olszewski
lek. Piotr Fijałkowski
(56) 654-20-20
(56) 611-46-58
Pielęgniarki środowiskowe
Elżbieta Domachowska
Anna Olszewska
Elżbieta Sławińska
Wanda Węgiełek
(56) 654-20-20
Poradnia Dziecięca Lekarza POZ
lek. Janina Szampan
lek. Maria Dąbrowska
(56) 654-10-51
Poradnia Kardiologiczna
lek. Grzegorz Pietrzkowicz
lek. Kamil Wera
 
lek. Wojciech Plutowski
 
lek. Grzegorz Trzciński
lek. Tomasz Traczyk
 
Pielęgniarki Poradni Kardiologicznej
Anna Olszewska 
mgr Jolanta Bukowiecka
 
Rejestracja Poradni Kardiologicznej mgr Ewelina Jankowska  
Położna środowiskowa Alicja Majewska  
Poradnia Dermatologiczna
lek. Halina Borzym-Mazurkiewicz
lek. Anna Slinko
(56) 611-43-58
Poradnia Neurologiczna
lek. Izabela Misiak-Boike
lek. Ryszard Bryndal
(56) 611-43-53
(56) 611-43-50
Poradnia Okulistyczna
lek. Hanna Kostrzewa-Korzeniowska
lek. Katarzyna Pawłowska
(56) 611-47-37
Poradnia Otolaryngologiczna
lek. Marianna Janeczek
lek. Jan Kurnikowski
(56) 611-43-55
Pielęgniarka Poradni Otolaryngologicznej
Elżbieta Sławińska
(56) 611-43-55
Asystentka Stomatologiczna
Agnieszka Han-Blumkowska
(56) 611-45-65
Poradnia Rehabilitacyjna
lek. Barbara Bata
(56) 611-47-53
Poradnia Geriatryczna
lek. Marta Brukiewa
lek. Tomasz Sacha
 -
Poradnia Zdrowia Psychicznego
lek. Hanna Laskowska-Przybylska
dr Violetta Filar
(56) 611-48-75
Poradnia Psychologiczna
dr Violetta Filar
dr Katarzyna Śliwińska
(56) 611-47-54
Poradnia Medycyny Pracy
lek. Ewa Giełdon
lek. Waldemar Bata
(56) 611-43-49
Rejestracja Medycyny Pracy
Pielęgniarka Służby Medycyny Pracy
Elżbieta Domachowska
(56) 611-43-49
Statystyka Medyczna
mgr Barbara Bojanowska 
mgr Michał Regiel 
-
PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
lek. Andrzej Kojtka
(56) 611-43-54
Starszy technik RTG
Krystyna Malinowska
(56) 611-43-54
PRACOWNIA FIZJOTERAPII
Kierownik Pracowni
 mgr Teresa Rudyk
(56) 658-35-62
Młodszy asystent
mgr Daniel Kowalski  
Starszy technik fizjoterapii
Bożena Neumann
Małgorzata Krawczyk-Misiura
Grazyna Hobler-Giecewicz
(56) 611-43-56

 

utworzono: 2011-01-07 10:32 przez: admin
wyedytowano: 2017-07-04 08:20 przez: Piotr Szarszewski 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 27162
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu
Copyright © 2024 WOMP Toruń