od: 2011-01-03
suma odsłon: 636679
ostatnia edycja treści:
2024-07-02 11:32:02
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Dane teleadresowe
data akcji: 2019-10-18 11:18:25
wykonał: Dariusz Kuc
typ akcji: Edycja akapitu artykułu

 

Stanowisko/Dział
Imię i nazwisko
Telefon
ADMINISTRACJA
Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67
p.o. Dyrektora WOMP
mgr Dariusz Kuc
(56) 658-16-18
Z-ca Dyrektora WOMP

------------------------

                       56) 658-16-18                       (56) 657-05-47
Naczelna Pielęgniarka mgr Teresa Domańska  (56) 658-35-63
Główny Księgowy
mgr Emilia Sęk (56) 658-35-37
Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień                  i Eksploatacji
mgr Szymon Siemiankowski
(56) 658-35-39
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr  Szymon  Siemiankowski
                (56)  658-35-39
Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych           i Marketingu
mgr Piotr Szarszewski
 (56) 658-35-49
Sekretariat
 mgr  Barbara Świerkowska
(56) 658-16-18
Archiwium Zakładowe
mgr Witosław Ryszewski
mgr Iwona Mitros
(56) 658-35-64
archiwum@womp.torun.pl
Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia mgr Izabela Górska -Jędrzejewska (56) 658-35-61
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
mgr Violetta Jenny-Poźniak
mgr Bogumiła Piątkowska        mgr Jolanta Bukowiecka 
(56) 658-35-61
Dział Ekonomiczno-Finansowy
mgr Joanna Sosnowska
Marta Małek
(56) 658-16-19
Radca Prawny
mgr Maria Masternak 
(56) 657-05-47
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością mgr Witosław Ryszewski (56) 658-35-64
PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY
Toruń,  Szosa Bydgoska 46  
 
Sprawy administracyjne - kontakt:                      przychodniamedycynypracy@womp.torun.pl
Zamawianie recept, usługa medyczna                  Recepty.pmp@womp.torun.pl
Kierownik Przychodni Medycyny Pracy 
lek. Paweł Talarek
(56) 654-25-39
Kierownik Działu Konsultacyjno - Odwoławczego   lek.Renata Bratz-Szymańska (56) 654-25-39
Pielęgniarka Koordynująca
Mariola Szreder
 
                 56) 654-25-39
Pielęgniarka Koordynująca Elżbieta Pacała                    (56) 654-25-39
Rejestracja 
mgr Ewa Mordzińska
mgr Ewa Bojanowska
Anna Boniecka
Beata Mądrzyńska
Aneta Domańska
(56) 654-25-39
(56) 651-84-33
 
Poradnia Medycyny Pracy
lek.Donata Wilińska            lek.Renata Bratz-Szymańska
lek. Ewa Trzaska
lek. Anna Kucharzewska
lek. Paweł Talarek
lek. Andrzej Szydłowski
lek. Jan Rzepecki
 
(56) 654-25-39
Poradnia Neurologiczna
lek. Izabela Misiak-Boike
(56) 654-25-39
517-083-321
Poradnia Okulistyczna
lek. Katarzyna Pawłowska              ( Poradnia Medycyny Pracy)       lek. Hanna Kostrzewa-Korzeniowska
(56) 654-25-39
517-083-321
Pielęgniarka Poradni Okulistycznej
Anna Byszewska
(56) 654-25-39
Poradnia Dermatologiczna
lek. Halina Borzym-Mazurkiewicz
                       (56) 654-25-39                          517-083-321
Poradnia Otolaryngologiczna
dr n. med. Agnieszka Garstecka
lek. Marianna Janeczek
lek.Alicja Modrzewska-Piotrowska
lek. Jan Kurnikowski
           (56) 654-25-39           
517-083-321
Pielęgniarka Poradni Otolaryngologicznej Krystyna Kuśnierz
(56) 654-25-39
Pracownia EKG
 
(56) 654-25-39
Pracownia Psychologii Pracy
mgr Joanna Majewska
dr n.społ. Katarzyna Śliwińska
(56) 654-25-39
Pielęgniarki Służby Medycyny Pracy
mgr Wioletta Król
mgr Monika Ziółkowska
mgr Krystyna Kurkowska
Krystyna Kuśnierz
Elżbieta Sobczak
Anna Byszewska
Mirosława Michałek
Henryka Staszewska
(56) 654-25-39
Poradnia Chorób Zawodowych
 lek.Katarzyna Kurkowska
(56) 654-26-42 

PRACOWNIA USG Przychodnia Lekarska ul. Bydgoska 76

Pracownia USG
lek. Katarzyna Horodyńska-Rączka
lek. Katarzyna Jaworska
lek. Jakub Radziszewski
 (56) 622-80-19
 
Punkty Pobrań Materiału Biologicznego 
 
Przychodnia Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46 
 
Przychodnia Lekarska ul.Bydgoska 76
 
Pobieranie materiału odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku
od 7.15 do 9.00 
 
PRZYCHODNIA LEKARSKA
Toruń, ul. Bydgoska 76  
 
Sprawy administracyjne - kontakt:                         przychodnialekarska@womp.torun.pl
Zamawianie recept, usługi medyczne:                     Recepty.pl@womp.torun.pl
 
Kierownik Przychodni
lek. Ewa Giełdon
(56) 658-30-48
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Katarzyna Osmałek
(56) 622-80-19
Rejestracja Ogóln
mgr Ewelina Jankowska
mgr Barbara Bojanowska
Ewa Kurzawska
Katarzyna Woźny
(56) 622-80-19
(56) 658-30-49
517-083-342 POZ
517-083-365 SPEC

Rejestracja do Lekarza Pediatry i Poradni Medycyny Sportowej 
lek. Aleksander Teleżyński
lek. Ewa Mikołajczak-Grobelska
(56) 657-55-22
Poradnia Lekarza POZ
 
   
lek. Ewa Giełdon
lek. Elżbieta Zdrójkowska-Rosochowicz
lek. Natalia Teleżyńska                   lek.Grażyna Szamkołowicz
(56) 622-80-19
Pielęgniarki POZ
Katarzyna Gawrońska
Elżbieta Domachowska
Wanda Węgiełek
Teresa Kmieć
(56) 622-80-19
Poradnia Kardiologiczna ul. Bydgoska 76
 
lek. Grzegorz Pietrzkowicz
lek. Ewa Pawełczyk
lek. Andżelika Hoffmann
lek. Wojciech Wietrzyński
                 (56) 622-80-19
Pielęgniarki Poradni Kardiologicznej
Teresa Kmieć
 -
Położna środowiskowa    (56) 622-80-19
Poradnia Medycyny Sportowej
 
lek. Joanna Bilkiewicz-Moraczewska
lek. Paweł Torbicki
                 (56) 657-55-22                   (56) 622-80-19
Pielęgniarka Poradni Sportowej
Joanna Nowak
               (56) 622-80-19            
Poradnia Medycyny Pracy
 
lek. Ewa Giełdon
(56) 658-30-48
Rejestracja Medycyny Pracy
Pielęgniarka Służby Medycyny Pracy
Elżbieta Domachowska
(56) 622-80-19

Przychodnia Rehabilitacyjna

Toruń, ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67

Poradnia Rehabilitacyjna lek.Barbata Bata                          (56) 658-35-62
Kierownik Pracowni Fizjoterapii mgr Teresa Rudyk                   (56) 658-35-62

Kinezyterapia

mgr Katarzyna Calewska
mgr Magdalena Ulatowska
mgr Anna Piaskowska
mgr Daniel Kowalski
Bożena Neumann                Grażyna Hobler - Giecewicz
                      (56) 657-05-45
Fizykoterapia
mgr Katarzyna Calewska
mgr Magdalena Ulatowska
mgr Anna Piaskowska
mgr Daniel Kowalski
Bożena Neumann                         Grażyna Hobler - Giecewicz
                     (56) 658-35-62

 

 

 

utworzono: 2011-01-07 10:32 przez: admin
wyedytowano: 2019-10-16 21:29 przez: Dariusz Kuc 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 42007
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu
Copyright © 2024 WOMP Toruń