od: 2011-01-03
suma odsłon: 636717
ostatnia edycja treści:
2024-07-02 11:32:02
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Dane teleadresowe
data akcji: 2019-06-06 13:37:59
wykonał: Dariusz Kuc
typ akcji: Edycja akapitu artykułu

 

Stanowisko/Dział
Imię i nazwisko
Telefon
ADMINISTRACJA
Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67
Dyrektor WOMP
lek. Donata Wilińska
(56) 658-16-18
Z-ca Dyrektora WOMP

mgr Dariusz Kuc

                       56) 658-16-18                       (56) 657-05-47
Naczelna Pielęgniarka mgr Teresa Domańska  (56) 658-35-63
Główny Księgowy
mgr Emilia Sęk (56) 658-35-37
Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień                  i Eksploatacji
mgr Szymon Siemiankowski
(56) 658-35-39
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr  Szymon  Siemiankowski
                (56)  658-35-64
Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych           i Marketingu
mgr Piotr Szarszewski
 (56) 658-35-49
Sekretariat
 mgr  Barbara Świerkowska
(56) 658-16-18
Archiwium Zakładowe
mgr Witosław Ryszewski
mgr Iwona Mitros
(56) 658-35-64
archiwum@womp.torun.pl
Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia mgr Izabela Górska -Jędrzejewska (56) 658-35-61
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
mgr Violetta Jenny-Poźniak
mgr Bogumiła Piątkowska        mgr Jolanta Bukowiecka 
(56) 658-35-61
Dział Ekonomiczno-Finansowy
mgr Joanna Sosnowska
Marta Małek
(56) 658-16-19
Radca Prawny
mgr Maria Masternak 
(56) 657-05-47
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością mgr Witosław Ryszewski (56) 658-35-64
PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY
Toruń,  Szosa Bydgoska 46  
 
Sprawy administracyjne - kontakt:                      przychodniamedycynypracy@womp.torun.pl
Zamawianie recept, usługa medyczna                  Recepty.pmp@womp.torun.pl
Kierownik Przychodni Medycyny Pracy 
lek. Paweł Talarek
(56) 654-25-39
Kierownik Działu Konsultacyjno - Odwoławczego   lek.Renata Bratz-Szymańska (56) 654-25-39
Pielęgniarka Koordynująca
Mariola Szreder
 
                 56) 654-25-39
Pielęgniarka Koordynująca Elżbieta Pacała                        (56) 654-25-39
Rejestracja 
mgr Ewa Mordzińska
mgr Barbara Bojanowska
mgr Ewa Bojanowska
Anna Boniecka
Beata Mądrzyńska
Aneta Domańska
(56) 654-25-39
(56) 651-84-33
517-083-321
Poradnia Medycyny Pracy
lek.Donata Wilińska            lek.Renata Bratz-Szymańska
lek. Izabela Cąbrowska-Kojm
lek. Ewa Trzaska
lek. Anna Kucharzewska
lek. Paweł Talarek
lek. Andrzej Szydłowski
lek. Jan Rzepecki
 
(56) 654-25-39
Poradnia Neurologiczna
lek. Izabela Misiak-Boike
(56) 654-25-39
517-083-321
Poradnia Okulistyczna
lek. Katarzyna Pawłowska              ( Poradnia Medycyny Pracy)       lek. Hanna Kostrzewa-Korzeniowska
(56) 654-25-39
517-083-321
Pielęgniarka Poradni Okulistycznej
Anna Byszewska
(56) 654-25-39
Poradnia Dermatologiczna
lek. Halina Borzym-Mazurkiewicz
                       (56) 654-25-39                          517-083-321
Poradnia Otolaryngologiczna
dr n. med. Agnieszka Garstecka
lek. Marianna Janeczek
lek.Alicja Modrzewska-Piotrowska
lek. Jan Kurnikowski
           (56) 654-25-39           
517-083-321
Pielęgniarka Poradni Otolaryngologicznej Krystyna Kuśnierz
(56) 654-25-39
Pracownia EKG
 
(56) 654-25-39
Pracownia Psychologii Pracy
mgr Joanna Majewska
mgr Lidia Szlągiewicz
dr n.społ. Katarzyna Śliwińska
(56) 654-25-39
Pielęgniarki Służby Medycyny Pracy
mgr Wioletta Król
mgr Monika Ziółkowska
mgr Krystyna Kurkowska
Krystyna Kuśnierz
Elżbieta Sobczak
Anna Byszewska
Mirosława Michałek
Henryka Staszewska
(56) 654-25-39
Poradnia Chorób Zawodowych
 lek.Katarzyna Kurkowska
(56) 654-26-42 

PRACOWNIA USG Przychodnia Lekarska ul. Bydgoska 76

Pracownia USG
lek. Katarzyna Horodyńska-Rączka
lek. Katarzyna Jaworska
lek. Jakub Radziszewski
 (56) 622-80-19
 
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
Toruń, ul. M.Skłodowskiej-Curie 61/67
UWAGA !!!
z dniem 27.05.2019 r. zaprzestaje funkcjonować działajacy przy nim
Punkt Pobrań Materiału Biologicznego 
Punkty pobrań zlokalizowane w przychodniach przy ul. Bydgoskiej 76 i Szosie Bydgoskiej 46 funkcjonują bez zmian
 
PRZYCHODNIA LEKARSKA
Toruń, ul. Bydgoska 76  
 
Sprawy administracyjne - kontakt:                         przychodnialekarska@womp.torun.pl
Zamawianie recept, usługi medyczne:                     Recepty.pl@womp.torun.pl
 
Kierownik Przychodni
lek. Ewa Giełdon
(56) 658-30-48
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Katarzyna Osmałek
(56) 622-80-19
Rejestracja Ogóln
mgr Ewelina Jankowska
Agnieszka Żurawska
Ewa Kurzawska
Katarzyna Woźny
(56) 622-80-19
(56) 658-30-49
517-083-342 POZ
517-083-365 SPEC

Rejestracja do Lekarza Pediatry i Poradni Medycyny Sportowej 
lek. Aleksander Teleżyński
lek. Ewa Mikołajczak-Grobelska
(56) 657-55-22
Poradnia Lekarza POZ
 
   
lek. Ewa Giełdon
lek. Elżbieta Zdrójkowska-Rosochowicz
lek. Natalia Teleżyńska                   lek.Grażyna Szamkołowicz
(56) 622-80-19
Pielęgniarki POZ
Katarzyna Gawrońska
Elżbieta Domachowska
Anna Olszewska
Wanda Węgiełek
Teresa Kmieć
(56) 622-80-19
Poradnia Kardiologiczna ul. Bydgoska 76
 
lek. Grzegorz Pietrzkowicz
lek. Ewa Pawełczyk
lek. Andżelika Hoffmann
lek. Wojciech Wietrzyński
                 (56) 622-80-19
Pielęgniarki Poradni Kardiologicznej
Anna Olszewska 
Teresa Kmieć
 -
Położna środowiskowa Alicja Majewska  (56) 622-80-19
Poradnia Medycyny Sportowej
 
lek. Joanna Bilkiewicz-Moraczewska
lek. Paweł Torbicki
                 (56) 657-55-22                   (56) 622-80-19
Pielęgniarka Poradni Sportowej
Joanna Nowak
               (56) 622-80-19            
Poradnia Medycyny Pracy
 
lek. Ewa Giełdon
(56) 658-30-48
Rejestracja Medycyny Pracy
Pielęgniarka Służby Medycyny Pracy
Elżbieta Domachowska
(56) 622-80-19

Przychodnia Rehabilitacyjna

Toruń, ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67

Poradnia Rehabilitacyjna lek.Barbata Bata                          (56) 658-35-62
Kierownik Pracowni Fizjoterapii mgr Teresa Rudyk                   (56) 658-35-62

Kinezyterapia

mgr Katarzyna Calewska
mgr Magdalena Ulatowska
mgr Anna Piaskowska
mgr Daniel Kowalski
Bożena Neumann                Grażyna Hobler - Giecewicz
                      (56) 657-05-45
Fizykoterapia
mgr Katarzyna Calewska
mgr Magdalena Ulatowska
mgr Anna Piaskowska
mgr Daniel Kowalski
Bożena Neumann                         Grażyna Hobler - Giecewicz
                     (56) 658-35-62

 

 

 

utworzono: 2011-01-07 10:32 przez: admin
wyedytowano: 2019-06-04 10:33 przez: Dariusz Kuc 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 39813
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu
Copyright © 2024 WOMP Toruń