od: 2011-01-03
suma odsłon: 631893
ostatnia edycja treści:
2024-05-29 08:11:47
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Dane teleadresowe
data akcji: 2018-12-05 17:05:25
wykonał: Dariusz Kuc
typ akcji: Edycja akapitu artykułu

 

Stanowisko/Dział
Imię i nazwisko
Telefon
ADMINISTRACJA, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67
Dyrektor WOMP
lek. Donata Wilińska
(56) 658-16-18
Z-ca Dyrektora WOMP    
Naczelna Pielęgniarka mgr Teresa Domańska  (56) 658-35-63
Główny Księgowy mgr Emilia Sęk (56) 658-35-37
Kierownik Działu Administracji, Infrastruktury, Eksploatacji  i Techniki
mgr Dariusz Kuc
(56) 658-35-39
Inspektor Ochrony Danych Osobowych mgr Szymon Siemiankowski
               (56) 658-35-64
Kierownik Samodzielnej Sekcji Spraw Pracowniczych         i Marketingu
mgr Piotr Szarszewski
 (56) 658-35-49
Sekretariat
mgr Barbara Świerkowska
(56) 658-16-18
Dział Administracji, Infrastruktury, Eksploatacji i Techniki
Archiwista
mgr Szymon Siemiankowski
(56) 658-35-64
Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia mgr Izabela Górska -Jędrzejewska (56) 658-35-61
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
mgr Bogumiła Piątkowska
mgr Krystyna Kurkowska
(56) 658-35-61
Dział Ekonomiczno-Finansowy
mgr Joanna Sosnowska
Marta Małek
(56) 658-16-19
Radca Prawny
mgr Maria Masternak 
(56) 658-35-39
PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY Szosa Bydgoska 46
Kierownik Przychodni Medycyny Pracy 
lek. Paweł Talarek
(56) 654-25-39
Kierownik Działu Konsultacyjno - Odwoławczego   lek.Renata Bratz-Szymańska                     (56) 654-25-39
Pielęgniarka Koordynująca
Mariola Szreder
(56) 654-25-39
 Pielęgniarka Koordynująca Elżbieta Pacała                   (56) 654-25-39
Rejestracja 
mgr Ewa Mordzińska
mgr Barbara Bojanowska 
Anna Boniecka
Agnieszka Żurawska
(56) 654-25-39
Poradnia Medycyny Pracy
lek. Izabela Cąbrowska-Kojm
lek. Ewa Trzaska
lek. Katarzyna Piłat-Żary
lek. Anna Kucharzewska
lek. Karol Hilmantel
lek. Paweł Talarek
lek. Andrzej Szydłowski
lek. Jan Rzepecki
 
(56) 654-25-39
Poradnia Neurologiczna
lek. Izabela Misiak-Boike
lek. Ryszard Bryndal
(56) 654-25-39
Poradnia Okulistyczna
lek. Katarzyna Pawłowska
lek. Hanna Kostrzewa-Korzeniowska
(56) 654-25-39
Pielęgniarka Poradni Okulistycznej
Daniela Baranowska
(56) 654-25-39
Poradnia Otolaryngologiczna
dr n. med. Agnieszka Garstecka
lek. Marianna Janeczek
lek.Alicja Modrzewska-Piotrowska
lek. Jan Kurnikowski
(56) 654-25-39
Pracownia EKG
 
(56) 654-25-39
Pracownia Psychologiczna
mgr Joanna Majewska
mgr Lidia Szlągiewicz
dr n.społ. Katarzyna Śliwińska
(56) 654-25-39
Pielęgniarki Służby Medycyny Pracy
Krystyna Kuśnierz
Elżbieta Sobczak
mgr Wioletta Król
Anna Byszewska
Mirosława Michałek
Henryka Staszewska
Anna Lewandowska 
(56) 654-25-39
Gabinet Chorób Zawodowych
 lek.Katarzyna Kurkowska
(56) 654-26-42 
Poradnia Alergologiczna
lek. Anna Gradowska                           lek. Maria Gradowska
                (56) 654-25-39
Poradnia Endokrynologiczna
lek. Ahmed Tantush                 (56) 654-25-39
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
lek. Maria Dankowska-Jarmuszewska                 (56) 654-25-39
Położna środowiskowa
Alicja Majewska
6) 654-25-39
PRACOWNIA USG   
Pracownia USG
lek. Katarzyna Horodyńska-Rączka
lek. Katarzyna Jaworska
lek. Agnieszka Wyrowińska
lek. Tomasz Przybylski
 
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE, ul. M.Skłodowskiej-Curie 61/67
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Kierownik
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
mgr Joanna Leszczyńska
(56) 659-85-76
Diagnosta laboratoryjny
mgr Anna Katarzyna Sadowska
mgr Ewa Powałowska
(56) 659-85-76
St. technik analityki medycznej
Katarzyna Woźny
mgr Ewa Bojanowska
(56) 659-85-76
AKADEMICKA PRZYCHODNIA LEKARSKA, ul. Gagarina 39
Kierownik Przychodni
lek. Ewa Giełdon
(56) 611-43-47
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Monika Ziółkowska
(56) 611-47-94
Rejestracja Ogólna

mgr Emilia Macieja
mgr Ewelina Jankowska
mgr Ewelina Demska
mgr Violetta Jenny-Poźniak
Ewa Kurzawska
(56) 654-20-20
(56) 611-46-58
517-083-342 POZ
517-083-365 SPEC
(56) 611-20-97 fax
Poradnia Ogólna Lekarza POZ
lek. Jolanta Ryszkiewicz-Janik
lek. Ewa Giełdon
lek. Elżbieta Zdrójkowska-Rosochowicz
lek. Ryszard Bydowski
lek. Piotr Fijałkowski
lek. Adam Zgliński
lek. Natalia Teleżyńska
lek. Wiktor Teleżyński
(56) 654-20-20
(56) 611-46-58
Pielęgniarki POZ
Katarzyna Gawrońska
Elżbieta Domachowska
Anna Olszewska
Elżbieta Sławińska
Wanda Węgiełek
Teresa Kmieć
(56) 654-20-20
Poradnia Dziecięca Lekarza POZ
lek. Janina Szampan
lek. Aleksander Teleżyński
(56) 654-10-51
Poradnia Kardiologiczna
lek. Grzegorz Pietrzkowicz
lek. Wojciech Plutowski
lek. Tomasz Traczyk
lek. Andżelika Hoffmann
 
Pielęgniarki Poradni Kardiologicznej
Anna Olszewska 
mgr Jolanta Bukowiecka
 
Położna środowiskowa Alicja Majewska  
Poradnia Dermatologiczna
lek. Halina Borzym-Mazurkiewicz
lek. Anna Slinko
(56) 611-43-58
Poradnia Neurologiczna
lek. Izabela Misiak-Boike
lek. Ryszard Bryndal
(56) 611-43-53
(56) 611-43-50
Poradnia Okulistyczna
lek. Hanna Kostrzewa-Korzeniowska
(56) 611-47-37
Poradnia Otolaryngologiczna
lek. Marianna Janeczek
lek. Jan Kurnikowski
(56) 611-43-55
Pielęgniarka Poradni Otolaryngologicznej
Elżbieta Sławińska
(56) 611-43-55
Poradnia Rehabilitacyjna
-
-
Poradnia Geriatryczna
lek. Tomasz Sacha
 -
Poradnia Zdrowia Psychicznego
psycholog dr Veronika Filar
psycholog dr n.społ.Katarzyna Śliwińska
(56) 611-48-75
Poradnia Psychologiczna
psycholog dr Veronika Filar
(56) 611-47-54
Poradnia Medycyny Sportowej
lek. Anna Gradowska
lek. Paweł Torbicki

Pielęgniarka Poradni Sportowej
Joanna Nowak

Poradnia Medycyny Pracy
lek. Ewa Giełdon
(56) 611-43-49
Rejestracja Medycyny Pracy
Pielęgniarka Służby Medycyny Pracy
Elżbieta Domachowska
(56) 611-43-49
Statystyka Medyczna
-  
-
PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
lek. Andrzej Kojtka
(56) 611-43-54
Starszy technik RTG
Krystyna Malinowska
(56) 611-43-54
PRACOWNIA FIZJOTERAPII, ul.Gagarina 39
Kierownik Pracowni
mgr Teresa Rudyk
(56) 658-35-62
Fizjoterapeuta mgr Daniel Kowalski                    (56) 611-20-98
Fizjoterapeuta
Bożena Neumann
Grazyna Hobler-Giecewicz
mgr Anna Piaskowska
(56) 611-43-56
 
PRACOWNIA FIZJOTERAPII, ul.M.SkłODOWSKIEJ-CURIE 61/67
Kierownik Pracowni mgr Teresa Rudyk (56) 658-35-62

Kinezyterapia

-
(56) 657-05-45
Fizykoterapia
mgr Katarzyna Calewska
mgr Magdalena Ulatowska
Małgorzata Krawczyk-Misiura
(56) 658-35-62

 

 

 

utworzono: 2011-01-07 10:32 przez: admin
wyedytowano: 2018-12-05 10:04 przez: Dariusz Kuc 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 36048
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu
Copyright © 2024 WOMP Toruń