od: 2011-01-03
suma odsłon: 631942
ostatnia edycja treści:
2024-05-29 08:11:47
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Dane teleadresowe
data akcji: 2018-07-03 08:53:07
wykonał: Dariusz Kuc
typ akcji: Edycja akapitu artykułu

 

Stanowisko/Dział
Imię i nazwisko
Telefon
ADMINISTRACJA, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67
Dyrektor WOMP
lek. Donata Wilińska
(56) 658-16-18

Z-ca Dyrektora WOMP

   

 

Naczelna Pielęgniarka mgr Teresa Domańska  (56) 658-35-63
Główny Księgowy mgr Emilia Sęk (56) 658-35-37
Kierownik Działu Administracji, Infrastruktury, Eksploatacji    i Techniki
mgr Dariusz Kuc
(56) 658-35-39
Inspektor Ochrony Danych Osobowych mgr Dariusz Kuc    (56)  658-35-39
Kierownik Samodzielnej Sekcji Spraw Pracowniczych            i Marketingu
mgr Piotr Szarszewski
 (56) 658-35-49
Sekretariat
mgr Barbara Świerkowska
(56) 658-16-18
Dział Administracji, Infrastruktury, Eksploatacji i Techniki
Archiwista
mgr Szymon Siemiankowski
-
Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia mgr Izabela Górska -Jędrzejewska (56) 658-35-61
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
mgr Bogumiła Piątkowska
mgr Krystyna Kurkowska
(56) 658-35-61
Dział Ekonomiczno-Finansowy
mgr Joanna Sosnowska
Marta Małek
 
(56) 658-16-19
Radca Prawny
mgr Maria Masternak 
(56) 658-35-39
PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY NR 2, ul. Bydgoska 76
Kierownik Przychodni
lek. Paweł Talarek
(56) 622-80-19
Pielęgniarka Koordynująca
Mariola Szreder
(56) 622-80-19
Rejestracja NFZ
Anna Boniecka
 (56) 657-55-22
Rejestracja Medycyny Pracy
mgr Ewa Mordzińska  
Anna Boniecka
Agnieszka Żurawska

(56) 622-80-19 
(56) 655-41-28
Poradnia Medycyny Pracy
lek. Izabela Cąbrowska-Kojm
lek. Ewa Trzaska
lek. Katarzyna Piłat-Żary
lek. Anna Kucharzewska
lek. Paweł Talarek
lek. Andrzej Szydłowski
lek. Jan Rzepecki
 
(56) 622-80-19
Poradnia Dla Kierowców i Pracowników Ochrony Mienia
lek. Paweł Talarek
(56) 622-80-19
Poradnia Neurologiczna
lek. Izabela Misiak-Boike
lek. Ryszard Bryndal
(56) 622-80-19
Poradnia Okulistyczna
lek. Katarzyna Pawłowska
lek. Hanna Kostrzewa-Korzeniowska
(56) 622-80-19
Pielęgniarka Poradni Okulistycznej
Daniela Baranowska
(56) 622-80-19
Poradnia Otolaryngologiczna
dr n. med. Agnieszka Garstecka
lek. Marianna Janeczek
lek. Jan Kurnikowski
(56) 622-80-19
Pracownia EKG
Teresa Kmieć
(56) 622-80-19
Pracownia Psychologiczna
mgr Joanna Majewska
mgr Lidia Szlągiewicz
dr Katarzyna Śliwińska
(56) 622-80-19
Pielęgniarki Służby Medycyny Pracy
mgr Katarzyna Osmałek
Anna Byszewska
Mirosława Michałek
Henryka Staszewska
Anna Lewandowska 
(56) 658-12-32
 
(56) 657-55-23
PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY NR 3, Szosa Bydgoska 46
Kierownik Przychodni
lek. Renata Bratz-Szymańska
(56) 654-25-39
Pielęgniarka Koordynująca
Elżbieta Pacała
(56) 654-25-39
Rejestracja
mgr Marcelina Sobczak-Jusiel
mgr Klaudia Okonek
mgr Barbara Bojanowska
(56) 654-25-39
(56) 651-84-33
Poradnia Chorób Zawodowych z Działem Konsultacyjnym
lek. Katarzyna Kurkowska
(56) 654-26-42
Poradnia Medycyny Pracy
lek. Renata Bratz-Szymańska
lek. Ryszard Bydowski
(56) 654-25-39
 Pielęgniarki POZ
mgr Wioletta Król
Elżbieta Sobczak
(56) 654-25-39
Poradnia Ogólna Lekarza POZ
lek. Renata Bratz-Szymańska
lek. Ryszard Bydowski
(56) 654-25-39
Poradnia Alergologiczna
lek. Maria Gradowska
lek. Anna Gradowska
(56) 654-25-39
Poradnia Endokrynologiczna
lek. Ahmed Tantush
(56) 654-25-39
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
lek. Maria Dankowska-Jarmuszewska
(56) 651-84-59
Położna środowiskowa
Alicja Majewska
(56) 651-84-59
Poradnia Neurologiczna
lek. Izabela Misiak-Boike
lek. Ryszard Bryndal
(56) 654-25-39
Poradnia Okulistyczna
lek. Katarzyna Pawłowska
lek. Wiesław Pieniążek
(56) 654-25-39
Poradnia Otolaryngologiczna
lek. Alicja Modrzewska-Piotrowska 
lek. Marianna Janeczek
lek. Jan Kurnikowski
(56) 654-25-39
Pielęgniarka Poradni Otolaryngologicznej
Krystyna Kuśnierz
 
Poradnia Chorób Zakaźnych do celów orzeczniczych
lek. Janina Szampan
(56) 654-25-39
Pracownia EEG
Elżbieta Sobczak
(56) 654-25-39
Pielęgniarki Służby Medycyny Pracy
Krystyna Kuśnierz
Elżbieta Sobczak
mgr Wioletta Król
(56) 654-25-39
PRACOWNIA USG   
Pracownia USG
lek. Katarzyna Horodyńska-Rączka
lek. Katarzyna Jaworska
lek. Agnieszka Wyrowińska
lek. Tomasz Przybylski
 
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE, Szosa Bydgoska 46
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Kierownik
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
mgr Joanna Leszczyńska
(56) 651-84-58
Diagnosta laboratoryjny
mgr Anna Katarzyna Sadowska
mgr Ewa Powałowska
(56) 651-84-58
St. technik analityki medycznej
Katarzyna Woźny
mgr Ewa Bojanowska
(56) 651-84-58
AKADEMICKA PRZYCHODNIA LEKARSKA, ul. Gagarina 39
Kierownik Przychodni
lek. Ewa Giełdon
(56) 611-43-47
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Monika Ziółkowska
(56) 611-47-94
Rejestracja Ogólna

mgr Emilia Macieja
Elżbieta Żurawska
mgr Ewelina Jankowska
mgr Ewelina Demska
mgr Violetta Jenny-Poźniak
Ewa Kurzawska
(56) 654-20-20
(56) 611-46-58
517-083-342 POZ
517-083-365 SPEC
(56) 611-20-97 fax
Poradnia Ogólna Lekarza POZ
lek. Jolanta Ryszkiewicz-Janik
lek. Ewa Giełdon
lek. Elżbieta Zdrójkowska-Rosochowicz
lek. Agnieszka Rutkowska
lek. Ryszard Bydowski
lek. Piotr Fijałkowski
lek. Adam Zgliński
lek. Wiktor Teleżyński
(56) 654-20-20
(56) 611-46-58
Pielęgniarki POZ
Katarzyna Gawrońska
Elżbieta Domachowska
Anna Olszewska
Elżbieta Sławińska
Wanda Węgiełek
Teresa Kmieć
(56) 654-20-20
Poradnia Dziecięca Lekarza POZ
lek. Janina Szampan
lek. Aleksander Teleżyński
(56) 654-10-51
Poradnia Kardiologiczna
lek. Grzegorz Pietrzkowicz
lek. Wojciech Plutowski
lek. Grzegorz Trzciński
lek. Tomasz Traczyk
lek. Andżelika Hoffmann
lek. Edyta Okurowska
 
Pielęgniarki Poradni Kardiologicznej
Anna Olszewska 
mgr Jolanta Bukowiecka
 
Położna środowiskowa Alicja Majewska  
Poradnia Dermatologiczna
lek. Halina Borzym-Mazurkiewicz
lek. Anna Slinko
(56) 611-43-58
Poradnia Neurologiczna
lek. Izabela Misiak-Boike
lek. Ryszard Bryndal
(56) 611-43-53
(56) 611-43-50
Poradnia Okulistyczna
lek. Hanna Kostrzewa-Korzeniowska
lek. Katarzyna Pawłowska
(56) 611-47-37
Poradnia Otolaryngologiczna
lek. Marianna Janeczek
lek. Jan Kurnikowski
(56) 611-43-55
Pielęgniarka Poradni Otolaryngologicznej
Elżbieta Sławińska
(56) 611-43-55
Poradnia Rehabilitacyjna
-
(56) 611-47-53
Poradnia Geriatryczna
lek. Tomasz Sacha
 -
Poradnia Zdrowia Psychicznego
lek. Hanna Laskowska-Przybylska
dr Violetta Filar
psycholog dr n.społ.Katarzyna Śliwińska
(56) 611-48-75
Poradnia Psychologiczna
dr Violetta Filar
(56) 611-47-54
Poradnia Medycyny Sportowej
lek. Anna Gradowska
lek. Paweł Torbicki

Pielęgniarka Poradni Sportowej
Joanna Nowak

Poradnia Medycyny Pracy
lek. Ewa Giełdon
(56) 611-43-49
Rejestracja Medycyny Pracy
Pielęgniarka Służby Medycyny Pracy
Elżbieta Domachowska
(56) 611-43-49
Statystyka Medyczna
-  
-
PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
lek. Andrzej Kojtka
(56) 611-43-54
Starszy technik RTG
Krystyna Malinowska
(56) 611-43-54
PRACOWNIA FIZJOTERAPII, ul.Gagarina 39
Kierownik Pracowni
mgr Teresa Rudyk
(56) 658-35-62
Fizjoterapeuta mgr Daniel Kowalski      (56) 611-20-98
Fizjoterapeuta
Bożena Neumann
Grazyna Hobler-Giecewicz
mgr Anna Piaskowska
(56) 611-43-56
 
PRACOWNIA FIZJOTERAPII, ul.M.SkłODOWSKIEJ-CURIE 61/67
Kierownik Pracowni mgr Teresa Rudyk (56) 658-35-62
Fizjoterapeuta
mgr Katarzyna Calewska
mgr Magdalena Ulatowska
Małgorzata Krawczyk-Misiura
(56) 658-35-62

 

 

 

utworzono: 2011-01-07 10:32 przez: admin
wyedytowano: 2018-07-03 08:21 przez: Dariusz Kuc 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 33140
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu
Copyright © 2024 WOMP Toruń