od: 2011-01-03
suma odsłon: 636683
ostatnia edycja treści:
2024-07-02 11:32:02

Prowadzenie rejestrów

Samodzielne Stanowisko ds. Spraw Pracowniczych i Marketingu prowadzi rejestry wynikające z prawa pracy oraz:
 1. Rejestr umów zawartych z zakładami pracy na badania profilaktyczne.
 2. Rejstr skarg i wniosków.
 3. Rejestr osób uprawnionych do elektronicznej weryfikacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych (e-WUŚ).
 4. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej.
 5. Ewidencja zbiorów danych osobowych w WOMP Toruń.
 6. Ewidencja incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. Ewidencja udostępnienia danych osobowych w WOMP Toruń.
 
Dział Administracyjno-Eksploatacyjny prowadzi następujące rejestry:
 
 1. Rejestr zamówień publicznych.
 2. Rejestr recept lekarskich.
 3. Rejestr pieczęci.
 4. Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej.
 5. Rejestr wydanych zarządzeń i poleceń służbowych.
 6. Rejestr kontroli zewnętrznych.
 7. Wykaz stanowisk komputerowych.
 8. Wykaz haseł komputerowych.
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia prowadzi następujące rejestry:
 
 1. Wykaz podjęcia lub zakończenia działalności psychologów wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
 2. Rejestr lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne pracowników.
 3. Wykaz zgłoszeń podjęcia/zakończenia działalności lekarzy praktykujących indywidualnie, wykonujących zadania podstawowych jednostek służby medycyny pracy.
 4. Wykaz zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności pielęgniarek praktykujących indywidualnie, wykonujących zadania z zakresu podstawowej jednostki służby medycyny pracy.
 5. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Dział Finansowo-Księgowy prowadzi rejestry zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w oparciu o które działa.
 

 

 

utworzono: 2011-01-19 09:17 przez: Krystyna Kurkowska
wyedytowano: 2021-11-02 11:37 przez: Dariusz Kuc 
informację wytworzył 2011-01-19 Piotr Szarszewski
ilość odsłon podstrony: 7250
repozytorium zmian
drukuj  
Copyright © 2024 WOMP Toruń